БАЕЗ

БАЕЗ

Българска Агенция за Експортно Застраховане
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България. Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.
Промяна в Списъка на страни с пазарен риск, съгласно Закона за експортното застраховане
Промяна в Списъка на страни с пазарен риск, съгласно Закона за експортното застраховане
Промяна в Списъка на страни с пазарен риск, съгласно Закона за експортното застраховане   На 28 март 2020г. Европейската комисия (Комисията) прие Съобщение за изменение...
Виж повече
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) ПОДПИСА ДОГОВОР  С МТСП  ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) ПОДПИСА ДОГОВОР С МТСП ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ) ПОДПИСА ДОГОВОР С МТСП ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 На 22.05.2020г. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ...
Виж повече
“БАЕЗ“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID 19
“БАЕЗ“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на COVID 19
“Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID – 19....
Виж повече
В условията на епидемиологична обстановка в страната, БАЕЗ ЕАД ще продължава, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти
В условията на епидемиологична обстановка в страната, БАЕЗ ЕАД ще продължава, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти
Уважаеми Клиенти и Партньори,   Във връзка с обявената епидемиологична обстановка в страната за периода 14.05.2020г. – 14.06.2020г., свързана с превенция срещу разпространението на COVID...
Виж повече