По-високи комисиони за застрахователните посредници

commissionsНа свое редовно заседание от 19 септември 2007 г.  Съветът на директорите на БАЕЗ ЕАД предостави мандат на Изпълнителния директор на Агенцията да договаря по–високи комисиони със застрахователните брокери и застрахователните агенти по Договорите за застрахователно посредничество.


commissionsНа свое редовно заседание от 19 септември 2007 г.  Съветът на директорите на БАЕЗ ЕАД предостави мандат на Изпълнителния директор на Агенцията да договаря по–високи комисиони със застрахователните брокери и застрахователните агенти по Договорите за застрахователно посредничество.

Приетото решение поставя БАЕЗ ЕАД в конкурентна позиция с останалите застрахователи на пазара.

Не на последна място, от особена важност е и обстоятелството, че продуктите, които БАЕЗ ЕАД предлага, са инкорпорирани в сравнително по-сложни като редакция и съдържание Общи условия, което предполага и по-голяма активност от страна на застрахователните посредници при предварителните контакти с бъдещите и настоящи потребители на застрахователни услуги.

С приетото решение за по-високо възнаграждение на застрахователните брокери и агенти, БАЕЗ ЕАД показва и професионалното си отношение към това така важно звено от веригата в процеса на застраховането – застрахователните посредници.