БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май 2013 г., София.

10.06.2013 БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май …