Начин на застраховане

Застраховане на плащания Кандидатът за застраховане (износител или доставчик на вътрешния пазар) подава заявка за застраховане по образец. В заявката кандидатът за …

Изпълнителният директор на БАЕЗ, Дочо Карадочев, връчи една от наградите на първото по рода си награждаване „Експортьор на годината“ в сектора на малките и средни предприятия.

”Eкспортьор на годината” за Най-големи приходи от експорт стана Гопет Транс ЕООД, а призът за Завоюване на нови пазари отиде …

Българска Агенция за Експортно Застраховане представи на семинар възможностите за ограничаване на рискове от неплащане по търговските сделки

В рамките на Международния Технически Панаир в Пловдив в началото на м. октомври БАЕЗ, съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване …