Kонкурс за избор на изпълнител за предоставяне на проектански услуги

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД , гр. София, обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на проектански услуги

Дата на обявяване: 30.11.2017

„Препроектиране на технически проект в част „Архитектура” и  част „Електро” за обект: „ОФИС БАЕЗ

  1. Предмет на конкурса е избор на изпълнител за предоставяне на проектански услуги за вътрешно преустройство на офиса на площ 250 кв.м. в част Архитектура и Електро.
  2. Офертите ще се оценяват чрез Комплексна оценка за определяне на „Икономически най-изгодна оферта“
  3. Краен срок за подаване на оферти е 7 дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана. Оферти за участие в конкурса се подават всеки ден от 9.00 до 17.30 часа в офиса на възложителя на адрес – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1 или по електронна поща.

За контакти: тел. 02 923 6911; факс: 02 987 0665;

email: yanko.djinkov@baez.bg

Крайна дата за подаване на документи: 07.12.2017 г.