В условията на епидемиологична обстановка в страната, БАЕЗ ЕАД ще продължава, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти

Уважаеми Клиенти и Партньори,

 

Във връзка с обявената епидемиологична обстановка в страната за периода 14.05.2020г. – 14.06.2020г., свързана с превенция срещу разпространението на COVID – 19, “Българска агенция за експортно застраховане” (БАЕЗ) ЕАД ще продължава, както и до момента, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти. Екипът на БАЕЗ ЕАД ще работи в условия на засилени мерки за сигурност, за да можем да осигурим непрекъсваемост в процеса на сключване и администриране на застрахователните договори. Като превенция срещу разпространение на вируса, временно преустановяваме срещите с клиенти, като служителите на БАЕЗ ЕАД ще бъдат на разположение за организиране на онлайн срещи, ще отговарят на мобилен и стационарен телефон, както и на електронна поща.

 

С цел облекчаване на документооборота Дружеството Ви предлага и следните алтернативни начини за работа и комуникация:

 

  • Ще бъдат приемани заявки, постъпили  чрез онлайн портала net, чрез електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg, включително чрез факс 02/ 987 06 65;
  • Ще бъдат приемани заявки за нови застрахователни договори, постъпили и чрез електронна поща на някой от посочените адреси operations@baez.bg, accounts@baez.bg;
  • Ще продължи приемането и обработването по обичайния ред на декларации /декларации за реализирани доставки, декларации за просрочени плащания, декларации за получени плащания/ подадени чрез онлайн портала BAEZ.net.  Декларации, постъпили по електронната поща на единен адрес operations@baez.bg също ще бъдат приемани и обработвани;
  • Претенции за застрахователно обезщетение ще бъдат приемани и по електронна поща на единен адрес claims@baez.bg, като не отпада ангажимента документите да бъдат изпращани в оригинал;
  • Подписаните застрахователни договори и допълнителни споразумения в периода на епидемиологичната обстановка могат да бъдат предоставяни и по електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg или чрез факс 02/ 987 06 65, като не отпада ангажимента документите да бъдат изпращани в оригинал в офиса на дружеството;
  • Всякаква кореспонденция може да бъде разменяна и по електронна поща.

 

При възникнали въпроси моля да се обръщате към Вашия Акаунт мениджър.

 

Благодарим Ви за съдействието, проявеното разбиране и се надяваме, че със съвместните ни усилия ситуацията бързо ще бъде овладяна.