В условията на извънредно положение в страната, „БАЕЗ“ ЕАД ще продължава, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти

Уважаеми Клиенти и Партньори,

 

В условията на извънредно положение в страната, свързано с превенция срещу разпространението на COVID – 19, “Българска агенция за експортно застраховане” (БАЕЗ) ЕАД ще продължава, както и до момента, да осигурява застрахователно покритие на своите настоящи и бъдещи клиенти. Екипът на БАЕЗ ЕАД ще работи в условия на засилени мерки за сигурност, за да можем да осигурим непрекъсваемост в процеса на сключване и администриране на застрахователните договори. Като превенция срещу разпространение на вируса, временно преустановяваме срещите с клиенти, като служителите на БАЕЗ ЕАД ще бъдат на разположение чрез телефон или електронна поща.

 

С цел облекчаване на документооборота Дружеството Ви предлага и следните алтернативни начини за работа и комуникация:

 

  • Ще бъдат приемани заявки , постъпили  чрез онлайн портала e-baez.bg (BAEZ.net), чрез електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg, включително чрез факс 02/ 987 06 65;
  • Ще бъдат приемани заявки за нови застрахователни договори, постъпили и чрез електронна поща на някой от посочените адреси operations@baez.bg, accounts@baez.bg, office@baez.bg или електронна поща на акаунт мениджърите в БАЕЗ ЕАД посочени на сайта на Дружеството.
  • Ще продължи приемането и обработването по обичайния ред на декларации /декларации за реализирани доставки, декларации за просрочени плащания, декларации за получени плащания/ подадени чрез онлайн портала e-baez.bg (BAEZ.net).  Декларации, постъпили по електронната поща на единен адрес operations@baez.bg също ще бъдат приемани и обработвани.
  • Претенции за застрахователно обезщетение ще бъдат приемани и по електронна поща на единен адрес claims@baez.bg .
  • Подписаните застрахователни договори и допълнителни споразумения в периода на извънредно положение могат да бъдат предоставяни и по електронна поща на единен адрес: operations@baez.bg или чрез факс 02/ 987 06 65;
  • Всякаква кореспонденция може да бъде разменяна и по електронна поща.

 

При възникнали въпроси моля да се обръщате към Вашия Акаунт мениджър.

 

Благодарим Ви за съдействието, проявеното разбиране и се надяваме, че със съвместните ни усилия ситуацията бързо ще бъде овладяна.