БАЕЗ в подкрепа на българските износители

В усилията си за разширяване кръга от партньори, които финансират български експортни компании, БАЕЗ ЕАД сключи застрахователен договор с Международната  инвестиционна банка, Москва. България е една от страните-членки и втори по големина акционер в банката, наред с Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Виетнам, Монголия и Куба.

Застрахователният договор се отнася до разрешена от банката кредитна линия в размер на 3 милиона евро на Приста Ойл Холдинг, Русе – водещ български производител на автобомилни и промишлени масла, смазки и специални лубриканти с преобладаваща експортна насоченост.

Договорите между БАЕЗ, Приста Ойл Холдинг и МИБ бяха подписани на церемония по време на 107-то заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка и са първият съвместен проект на агенцията и МИБ