БАЕЗ посрещна работна делегация от Македонската банка за насърчаване на развитието

Представители на Македонската банка за насърчаване на развитието, ръководени от главния изпълнителен директор Драган Мартиновски се срещнаха с изпълнителния директор Илиян Райчев и ръководния екип на БАЕЗ в рамките на двудневна работна среща в София.

На фона на увеличаващия се външно-търговски стокооборот между Република България и Бивша югославска република Македония, двете страни изразиха взаимно удовлетворение от развитието на партньорските си взаимоотношения и обсъдиха нови възможности за задълбочаване на сътрудничеството си в интерес на оказваната подкрепа на компаниите – износители в двете държави.

Обсъдени бяха и различни въпроси за начина на организация и функционирането на БАЕЗ и МБПР и бе обменена информация и ноу-хау по различни оперативни въпроси на кредитното застраховане.

 

Ноември 2017