Нормативна уредба

Нашата дейност…

Се регулира от следните нормативни актове:

БАЕЗ застрахова за собствена сметка (съгласно Кодекса за застраховането):

  • плащания срещу пазарен търговски и политически риск, свързан с износ, насочен към някоя от страните, квалифицирани като държави с пазарен риск с отсрочване на плащането до 2 години. Като страни с пазарен риск са класифицирани страните-членки на ЕС и повечето държави, членуващи в ОИСР (вж. списък на държавите с пазарен риск);
  • плащания срещу търговски риск, възникнал на територията на Република България с период на отсрочване на плащането до 2 години.

БАЕЗ застрахова за сметка на държавата (съгласно Закона за експортното застраховане):

–         плащания срещу непазарен търговски и политически риск, свързан с износ към всички останали страни по света;

–         банкови кредити, отпуснати за предекспортно финнасиране;

–         кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия, както и такива финансиращи приоритетни за България отрасли;

–         български инвестиции в чужбина, акредитиви, банкови гаранции и др.

В тези случаи държавата гарантира изплащането на обезщетения посредством ежегодно заделяните средства в Държавния бюджет. Застрахователен капацитет на БАЕЗ за сключване на застраховки за сметка на държавата през 2013 г. – 900 млн. лева.

 

Общ регламент за защита на личните данни / GDPR