Българска Агенция за Експортно Застраховане представи на семинар възможностите за ограничаване на рискове от неплащане по търговските сделки

В рамките на Международния Технически Панаир в Пловдив в началото на м. октомври БАЕЗ, съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване …

БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май 2013 г., София.

10.06.2013 БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май …