Kонкурс за избор на доставчик на офисни мебели

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД , гр. София, обявява конкурс за избор на на доставчик на офисни мебели.
Дата на обявяване: 30.04.2018 г.
„Доставка и монтаж на офис мебели“
Предмет на конкурса е избор на доставчик на офисни мебели.
Офертите ще се оценяват чрез комплексна оценка за определяне на „Икономически най-изгодна оферта“
Краен срок за подаване на оферти е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана. Оферти за участие в конкурса се подават всеки ден от 9.00 до 17.30 часа в офиса на възложителя на адрес – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1 или по електронна поща.
За контакти: тел. 02 923 6911; факс: 02 987 0665;
email: yanko.djinkov@baez.bg
Крайна дата за подаване на документи: 30.05.2018 г.