Контакти

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД

Адрес:Бул. „Ал. Стамболийски“ № 55, ет.1 София1301 България

Е-мейл:office@baez.bg 

Телефон:02/923 69 11

Факс:02/987 06 65

http://www.baez.bg

Информация:

Изпълнителeн директор:
Панайот Филипов

Прокурист:

Момчил Ройнев

Дирекция „Застраховане“

Кирил Петрунов: kiril.petrunov@baez.bg, Директор, тел. 02/923 69 15 моб.0893 410 888
Павел Бороджийски: pavel.borodzhiyski@baez.bg, Ръководител, Връзка с клиенти, тел. 02/923 69 43
Татяна Тодорова : tatyana.todorova@baez.bg, Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 34
Николай Марков : nikolay.markov@baez.bg,Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 27
Яна Николова : yana.nikolova@baez.bg,Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 16

Елена Тодорова : elena.todorova@baez.bg, Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 26
Информационни технологии
Петя Асенова : petya.asenova@baez.bg, тел. 02/923 69 48
Александър Тодоров: aleksandar.todorov@baez.bg, тел. 02/923 69 22

Дирекция „Правно обслужване и ликвидация на щети“
тел. 02/923 69 17, 37, 18, 29

Дирекция „Управление на вземанията“
тел. 02/923 69 13, 32, 21, 39

Дирекция „Финанси и администрация“
тел. 02/923 69 33