Контакти

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД, ЕИК 121769212

Адрес:Бул. Ал. Стамболийски № 55, ет.1 София1301 България

Е-мейл: office@baez.bg 

Телефон:02/923 69 11

Факс:02/987 06 65

https://www.baez.bg

Информация:

Изпълнителeн директор:
Панайот Филипов

Прокурист:

Момчил Ройнев

Дирекция „Застраховане“

Павел Бороджийски: pavel.borodzhiyski@baez.bg, Директор, тел. 02/923 69 43
Елена Тодорова: elena.todorova@baez.bg, Ръководител отдел Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 26
Татяна Тодорова: tatyana.todorova@baez.bg, Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 34
Николай Марков: nikolay.markov@baez.bg,Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 27
Яна Николова: yana.nikolova@baez.bg,Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 16
Елица Стоянова:  elitsa.stoyanova@baez.bg,Мениджър връзка с клиенти, тел. 02/923 69 16

Информационни технологии
Петя Асенова: Директор petya.asenova@baez.bg, тел. 02/923 69 48
Александър Тодоров: Системен администратор aleksandar.todorov@baez.bg, тел. 02/923 69 22

Дирекция „Правно обслужване“
тел. 02/923 69 17, 37, 18, 29

Дирекция „Ликвидация и управление на вземанията“
тел. 02/923 69 13, 32, 21, 39

Дирекция „Финанси“
тел. 02/923 69 33