Общ регламент за защита на личните данни / GDPR

От 25.05.2018 г. влeзe в сила Общият регламент за защита на лични данни, който Ви дава по-голяма сигурност и право да бъдете защитени от неетично и/или нерегламентирано използване на Ваша лична информация. В основата на работа ни в БАЕЗ стои отговорното съхранение и използване на данните на клиентите. Новият регламент е още една възможност да отговорим на Вашите очаквания и да оправдаем доверието Ви към нас.

По-долу ще откриете информация за новото европейско законодателство за личните данни.

Регламент: 

 

Уведомление за поверителност: