Конкурс за изготвянето на подробен правно-организационен и технически (GAP) анализ

БАЕЗ обявява конкурс за изготвянето на подробен правно-организационен и технически (GAP) анализ, който да има следните функции:

 

·        Да изследва подробно и изцяло всички процеси, които изискват обработка, съхраняване и използване на лични данни във в организацията.

·        Да провери правно-организационните и техническите мерки, които се възприемат, както и условията, при които се извършва обработката на предоставените лични данни и съответствието им с изискванията на новата правна рамка;

·        Да очертае следващите стъпки, които трябва да предприемат (както от правно, така и от организационно и техническо естество), за да може организацията да е готова да посрещне прилагането на промените в регулацията на личните данни след 25 май 2018 г.