Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау

Уважаеми госпожи и господа,

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Министерството на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, БАЕЗ и община Пловдив организира информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау.“ Той ще се състои в голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 28 ноември 2018 г. от 9:30 ч.
За участие са поканени представители на всички малки и средни компании от Пловдив и региона. Целта на форума е те да се запознаят с възможностите, които дава програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР. Чрез нея фирмите могат да получат местна и международна експертна помощ за развитие и растеж в различни области като стратегия, маркетинг, финансов мениджмънт, енергийна ефективност и др.
В рамките на форума предприемачи от региона ще споделят личния си опит от процеса на кандидатстване, одобрение и изпълнение на проект по програмата.
Представители на Министерството на икономиката ще запознаят участниците във форума с акцентите в Иновационната стратегия на Република България и Националната стратегия за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) на Министерството на икономиката. Присъстващите ще научат за новите моменти в двете стратегии за следващия рамков период 2021–2027 г. и за възможностите за подпомагане на бизнеса чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще представи мерките за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и възможностите за подкрепа на малкия бизнес чрез новата Европейска асоциация на организациите за насърчаване на търговията. Българската агенция за експортно застраховане ще обясни как износителите и търговците на местния пазар могат да застраховат вземанията си при работа на отложено плащане.
От община Пловдив ще представят инициативи на общината за увеличаване на инвестициите в региона и подпомагане на бизнеса.
В края на форума е предвиден дискусионен панел, в който присъстващите представители на бизнеса да разкажат за предизвикателствата, които срещат в ежедневието си и да потърсят диалог с институциите, от които зависи решаването на проблемите им. Очакванията са те да зададат всички въпроси по отношение програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР на екипа, който я управлява в България.
С форума в Пловдив започва поредица от информационни срещи с бизнеса в страната, за да могат повече компании да се възползват от експертната помощ.

Участието във форума е безплатно, но е необходима регистрация на a.baklova@vando.bg.
Срок за регистрация: 26 ноември 2018г.

Регистрационна форма
Покана