БАЕЗ участва в обучителни семинари за Малки и Средни Предприятия (МСП)

От средата на месец октомври, БАЕЗ участва в поредица от обучителни семинари за малки и средни предприятия на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“.

Обученията бяха организирани от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия и проведени в градовете Ямбол, Казанлък, Пазарджик, Добрич, Стара Загора, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Сливен, Шумен, Хасково, Велико Търново и Благоевград. В тях участваха още представители на „АПИС Европа“ АД и „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД.

 

По време на семинарите представителите на БАЕЗ представиха продуктите си за застраховане на вземанията от контрагенти на български компании и отговориха на многобройни възникнали въпроси.

 

До края на 2017 година предстои провеждането на семинари и в градовете Монтана и Русе